ย้ายบล็อกใหม่.....

posted on 02 Jun 2014 12:36 by lizard8 in EtCetera, Yaranaika
หลังจากที่ติด social network มานาน
เด็ก ๆ สมัยนี้คงไม่รู้การแลกแบนเนอร์แล้วมั้ง
 
ย้ายบล็อกเนื่องจาก exteen 3 วันดี 4 วันไข้
และเหตุผลอื่น ๆ
 
เข้าไปได้ที่......
 

Comment

Comment:

Tweet